Yến vụn làm sạch AV

YẾN VỤN LÀM SẠCH AV – Yến sào Diệp Lan
Yến  vụn làm sạch AV được ghép với tỷ lệ nhiều sợi yến ngắn để có giá thành tốt nhất. Phù hợp với các khách hàng sử dụng tổ yến dài hạn, hoặc sử dụng cho nhiều thành viên trong gia đình cùng lúc.

YẾN VỤN LÀM SẠCH AV có hàm lượng dưỡng chất tương đương với các loại AA và AB vì quy trình chế biến giống như nhau.

 

 

Hiển thị tất cả 4 kết quả